Отговори
Съдържание
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20
Глава 21
Глава 22
Глава 23
Глава 24
Глава 25
Глава 26
Глава 27
Приложение
Речник
За авторите

   

Отговори
  Home]     Кен Хам  

 

6

Коя е била жената на Каин?

КЕН ХАМ


Най-обсъжданата жена в историята?

Дори не знаем името ѝ, и въпреки това тя е била обсъждана на процеса срещу Скоупс, спомената във филмите Inherit the Wind[1] и Contact,[2] и за нея се е говорело по целия свят в продължение на стотици години.

Скептиците относно Библията са използвали жената на Каин много пъти за да се опитат да дискредитират книгата Битие като истинен исторически документ. За съжаление повечето християни не дават задоволителен отговор на този въпрос. Като следствие от това светът гледа на тях като неспособни да защитят авторитета на Писанието и следователно на християнската вяра.

Например, на историческия процес Скоупс в Тенеси през 1925 Уилиам Дженкинс Брайън, обвинителят, който защитава християнската вяра, не успява да отговори на въпроса относно жената на Каин зададен от адвоката от ACLU Кларънс Дароу. Вижте следната извадка от архивите на съда, където Дароу разпитва Брайън:

В—Успяхте ли някога да откриете откъде Каин е намерил жена?

О—Не, господине; оставям агностиците да я търсят.

В—Никога не сте открил?

О—Никога не съм се опитвал да открия?

В—Никога не сте се опитвал да откриете?

О—Не.

В—Библията казва, че той е взел жена, нали? Имало ли е други хора по земята по онова време?

О—Не мога да кажа.

В—Не можете да кажете. А някога размишлявал ли сте върху това?

О—Никога не ме е интересувало.

В—Няма записани други, но Каин си е взел жена.

О—Това е което Библията казва.

В—Но вие не знаете откъде е дошла тя.[3]

Вестниците по целия свят са били съсредоточени върху процеса, и онова, което са чули, е засегнало християнството и до наши дни – християните не могат да защитят твърденията на Библията!

В наши дни същият този пример е зает от Карл Сейгън в неговата книга Контакт (която беше в списъка на New York Times за най-продавани книги) и е използван в едноименния филм основан върху книгата.

В книгата четем за разказа на измислената героиня Ели за това как не могла да намери отговори от жената на пастора, която е ръководела дискусионна група в църквата:

Ели никога преди не беше чела Библията сериозно. . . . Затова през уикенда преди първия клас тя прочете онези части от Стария завет, които изглеждаха важни, опитвайки се да ги чете с отворен ум. Тя веднага осъзна, че има два различни и взаимно противоречащи си разказа за сътворението . . . и се затрудняваше да открие точно за кого се е оженил Каин.[4]

Сейгън умело изброява няколко често срещани въпроса (включително жената на Каин), които често биват отправяни към християните в опит да се докаже, че Библията е пълна с противоречия и не може да бъде защитена. Истината е, че повечето християни вероятно не могат да отговорят на тези въпроси. Но все пак има отговори. Но тъй като църквите нямат поучение по апологетика,[5] особено по отношение на книгата Битие, повечето вярващи в църквата не са способни да бъдат “винаги готови да отговарят, (но с кротост и страхопочитание), на всекиго, който ви пита за вашата надежда” (1 Петър 3:15).

Защо това е важно?

Много скептици твърдят, че за да може Каин да си намери жена, на земята трябва да е имало други човешки “раси,” които не са потомци на Адам и Ева. За много хора този проблем е съблазън за приемането на разказа за сътворението в Битие и неговото твърдение за само един мъж и една жена в началото на историята. Защитниците на благовестието трябва да могат да покажат, че всички човешки същества са потомци на един мъж и една жена (Адам и Ева), защото само потомците на Адам и Ева могат да бъдат спасени. Следователно вярващите трябва да могат да обяснят съществуването на Каиновата жена и да покажат ясно, че тя е потомка на Адам и Ева.

За да можем да отговорим на този въпрос откъде Каин намери жена, трябва първо да разгледаме някои основни сведения относно смисъла на благовестието.

Първият човек

“Затова, както чрез един човек грехът влезе в света, и чрез греха смъртта, и по тоя начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха” (Римляни 5:12).

В 1 Коринтяни 15:45 четем, че Адам беше “първият човек.” В началото Бог не сътвори цял човешки род.

Библията дава ясно да се разбере, че само потомците на Адам могат да се спасят. Римляни 5 учи, че ние съгрешихме защото Адам съгреши. Смъртното наказание, което Адам получи като осъждение за своя грях на непокорство, премина и на всички негови потомци.

Тъй като Адам беше главата на човешкия род, когато той съгреши, ние, които бяхме в неговите вътрешности, също съгрешихме. Затова всички сме отделени от Бога. Крайното следствие от греха ще бъде отделяне от Бога завинаги в нашето грешно състояние. Но добрата новина е, че има начин за нас да се върнем при Бога.

Тъй като грехът и смъртта навлязоха в света чрез човек, човешкият род, който е потомък на Адам, имаше нужда от безгрешен Човек, който да плати наказанието за греха и следващата от него смъртна присъда. Но Библията учи, че “всички съгрешиха” (Римляни 3:23). Какво е решението?

Последният Адам

Бог даде решение – начин човекът да се избави от своето окаяно положение. Павел обяснява в 1 Коринтяни 15, че Бог даде нов Адам. Божият Син стана човек – съвършен Човек – сроден с нас. Той е наречен “последният Адам” (1 Коринтяни 15:45), защото зае мястото на първия Адам. Той стана новата глава, и тъй като беше безгрешен, можеше да плати наказанието за греха:

“Понеже, както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите. Защото, както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще оживеят” (1 Коринтяни 15:21-22).

Христос понесе смърт (наказанието за греха) на Кръста, проливайки кръвта Си (“и без проливането на кръв няма прощение” Евреи 9:22), така че онези, които положат упованието си в Неговото дело на Кръста, да могат да дойдат с покаяние от своя грях на непокорство (в Адам) и да бъдат примирени с Бога.

Следователно, само потомците на първия Адам могат да се спасят.

Всички са роднини

Тъй като Библията описва всички човешки същества като грешници, и всички ние сме роднини едни с други (“Направил е от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята” Деяния 17:26), благовестието има смисъл само на основата на факта, че всички хора, които живеят днес или са живели някога (освен първата жена[6]) са потомци на първия човек Адам. Ако не беше така, благовестието не би могло да бъде обяснено или защитено.

Следователно в самото начало е имало само един човек – направен от земната пръст (Битие 2:7).

Това също означава, че Каиновата жена е потомка на Адам. Тя не би могла да дойде от друга човешка раса и трябва да се търси сред потомците на Адам.

Първата жена

В Битие 3:20 четем, “И човекът наименува жена си Ева, защото тя беше майка на всички живи.” С други думи, всички хора освен Адам са потомци на Ева – тя беше първата жена.

Ева беше направена от страната на Адам (Битие 2:21-24) – това беше уникално събитие. В Новия завет Исус (Матей 19:4-6) и Павел (Ефесяни 5:31) използват това историческо и еднократно събитие като основанието за брака между един мъж и една жена.

Също, в Битие 2:20, когато Адам гледа животните, ни се казва, че не може да намери помощник – нямаше никой от неговия вид.

Всичко това прави очевидно, че от началото е имало само една жена, жената на Адам. Не би могло да е имало отделна “раса” от жени.

Следователно, ако християните не могат да защитят идеята, че всички човешки същества, включително Каиновата жена, могат да проследят своя произход до Адам и Ева, тогава как биха могли да разберат и обяснят благовестието? Как могат да обосноват изпращането на мисионери до всяко племе и народ? Следователно трябва да можем да обясним съществуването на Каиновата жена, за да покажем, че християните могат да защитават благовестието и всичко, което поучава.

Кой е Каин?

Каин беше първото дете на Адам и Ева записано в Писанието (Битие 4:1). Той и неговите братя Авел (Битие 4:2) и Сит (Битие 4:25) бяха част от първото поколение деца родени на тази земя. Макар че конкретно са споменати само тези трима мъже, Адам и Ева са имали и други деца.

Братята и сестрите на Каин

В Битие 5:4 четем твърдение, което обобщава живота на Адам и Ева: “А от как роди Сит, дните на Адам станаха осемстотин години; и той роди синове и дъщери.”

През своя живот Адам и Ева са имали множество синове и дъщери. Всъщност, пише юдейският историк Йосиф Флавий, “Броят на децата на Адам, както казва старото предание, е бил тридесет и трима синове и двадесет и три дъщери.”[7]

Писанието не ни казва колко деца са имали Адам и Ева, но като се има предвид техният дълъг живот (Адам живя 930 години – Битие 5:5), изглежда логично, че са били много. Спомнете си, беше им заповядано да се “плодят и размножават” (Битие 1:28).

Съпругата

Ако сега се основем изцяло на Писанието, без никакви предразсъдъци или други извънбиблейски идеи, тогава в самото начало, когато е съществувало само първото поколение, братята е трябвало да се женят за сестрите си, иначе не би имало повече поколения!

Не ни се казва кога Каин се е оженил, нито ни се дават много от подробностите за другите бракове или деца, но можем със сигурност да кажем, че жената на Каин е била или негова сестра, или близка роднина.

Един по-внимателен поглед върху еврейската дума за “жена” в Битие разкрива нещо, което може да бъде пропуснато в превода. За хората говорещи еврейски е било по-очевидно, че жената на Каин вероятно е била негова сестра. (Има малка вероятност тя да е била негова племенница, но във всички случаи в началото трябва да е имало брак между брат и сестра.) Еврейската дума за “жена” използвана в Битие 4:17 (първото споменаване на Каиновата жена) е ишша, и тя означава “жена, съпруга, от женски пол.”

И Каин позна жена си [ишша], която зачна и роди Еноха: и Каин съгради град, и наименува града Енох, по името на сина си (Битие 4:17).

Думата ишша е думата за “жена,” и тя означава “от мъж.” Тя произлиза от еврейските думи ийиш и енош, които означава едно и също нещо, “мъж.” Това може да се види в Битие 2:23, където названието “жена” (ишша) е дадено на Ева, която идва от Адам.

А човекът каза: Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарече Жена [ишша], защото от Мъжа [ийиш] бе взета (Битие 2:23).

И така, Каиновата жена е потомка на Адам, мъжа. Следователно тя трябва да е била негова сестра (или възможно племенница). Еврейските читатели лесно са можели да направят тази връзка; но много от смисъла се е изгубило в превода.

Възражения

БОЖИИТЕ ЗАКОНИ

Много хора отхвърлят незабавно извода, че синовете и дъщерите на Адам и Ева са се женели едни за други като се позовават на закона против брак между брат и сестра. Някои казват, че не можеш да се ожениш за своя роднина. В действителност, ако не се ожениш за своя роднина, не се жениш за човешко същество! Всяка жена е роднина на своя съпруг още преди да се оженят, защото всички хора са потомци на Адам и Ева – всички са от една кръв. Този закон против брака между близки роднини не беше даден до времето на Мойсей (Левит 18-20). Доколкото бракът беше между един мъж и една жена за цял живот (на основата на Битие 1-2), първоначално (преди времето на Мойсей) нямаше непокорство към Божия Закон, когато се женеха близки роднини (дори братя и сестри).

Спомнете си, че Авраам се ожени за своята полу-сестра (Битие 20:12).[8] Божият Закон забрани такива бракове,[9] но това беше четиристотин години по-късно, по времето на Мойсей.

БИОЛОГИЧНИ ДЕФОРМАЦИИ

Днес по закона не е позволено братя и сестри (и полу-братя и полу-сестри, и т.н.) да се женят и да имат деца.

Вярно е, че децата родени от такъв брак между брат и сестра имат по-голяма вероятност да бъдат деформирани. Всъщност, колкото по-близка е роднинската връзка между мъжа и жената, толкова по-вероятно е потомството им да бъде деформирано. Много лесно е да разберем това без да се впускаме във всички технически подробности.

Всеки човек наследява определена съвкупност от гени от своите баща и майка. За съжаление гените днес съдържат много недостатъци (поради греха и проклятието) и тези грешки се проявяват по много начини. Например, някои хора оставят косите си да растат над ушите за да прикрият факта, че едното ухо е по-ниско от другото. Или може би нечий нос не е точно в средата на лицето, или нечия челюст е малко безформена. Нека да си признаем, главната причина да определяме нещо като нормално е, че всички сме решили да го приемем за нормално!

Колкото по-близки роднини са двама души, толкова по-вероятно е да имат еднакви недостатъци в своите гени, наследени от техните родители. Следователно има голяма вероятност братът и сестрата да имат еднакви недостатъци в своя генетичен материал. Ако между тях има брак, който произведе потомство, децата ще наследят само една съвкупност от гени от всеки от своите родители. Тъй като е вероятно гените да имат еднакви недостатъци, тези недостатъци се събират и водят до деформации в децата.

Обратно, колкото по-далечна е връзката между родителите, толкова по-вероятно е да имат различни недостатъци в своите гени. Децата наследяващи две съвкупности от гени от всеки родител имат по-голяма вероятност да се окажат с някои двойки гени съдържащи само един лош ген. Добрият ген обикновено е доминантен, така че не се получава деформация (поне не сериозна деформация). Вместо да има напълно деформирани уши, човек може да има само малко изкривени. (Но като цяло човешкият род се изражда с натрупването на недостатъци поколение след поколение.)

Но този факт от съвременния живот не е важел за Адам и Ева. Когато са били създадени първите двама човека, те са били съвършени. Всичко, което Бог направи, беше “много добро” (Битие 1:31). Това означава, че техните гени са били съвършени – никакви недостатъци. Но когато грехът влезе в света поради Адам (Битие 3:6), Бог прокле света, така че съвършеното творение започна да се изражда, тоест да страда от смърт и тление (Римляни 8:22). В дълъг период от време това израждане ще доведе до всякакви недостатъци в генетичния материал на живите същества.

Но Каин беше част от първото поколение деца. Той, както и неговите братя и сестри, не е приел почти никакви несъвършени гени от Адам и Ева, тъй като последствията от греха и проклятието са били минимални в самото начало. В тази ситуация брат и сестра са можели да се оженят (стига да е било един мъж за една жена, което именно е бракът, Матей 19:4-6) без да има вероятност да произлезе деформирано потомство.

До времето на Мойсей (около 2,500 години по-късно) недостатъците от израждане биха се натрупали в човешката раса до такава степен, че би станало необходимо Бог да внесе закони забраняващи браковете между братя и сестри (и близки роднини) (Левит 18-20).[10]

(Също, по това време вече е имало много хора на земята, и е нямало никаква причина за бракове между близки роднини.)

Като цяло изглежда има три взаимосвързани причини за въвеждането на закони против бракове между близки роднини:

  1. Както вече видяхме, имало е необходимост за защита против нарастващата вероятност от производство на деформирано потомство.

  2. Божиите закони са имали за цел да запазят еврейския народ силен, здрав и действащ според Божието намерение.

  3. Тези закони са били средство за защита на отделния човек, семейството и обществото като цяло. Психологическата вреда причинена от кръвосмесителни бракове не трябва да се подценява.

Каин и земята Нод

Някои твърдят, че текстът в Битие 4:16-17 означава, че Каин е отишъл в земята Нод и е намерил жена. Така, заключават те, на земята трябва да е имало друга раса от хора, които не са били потомци на Адам, от които е дошла жената на Каин.

Тогава излезе Каин от Господното присъствие и се засели в земята Нод, на изток от Едем. И Каин позна жена си, която зачена и роди Енох: и Каин съгради град, и наименува града Енох, по името на сина си.

От това, което казахме по-горе, е ясно, че всички човешки същества, включително Каиновата жена, са потомци на Адам. Но този текст не казва, че Каин е отишъл в земята и си е намерил жена. Като коментира тези стихове, Жак Калвин казва:

От контекста можем да разберем, че преди да убие брат си, Каин е бил взел жена; иначе тук Мойсей би казал нещо за неговия брак.[11]

Каин се ожени преди да отиде в земята Нод. Там той не намери жена, а “позна” (имаше сексуално сношение) със своята жена.[12]

Това има смисъл също като се има предвид какво е Нод. На еврейски Нод означава “скитане.” Така че когато Каин отиде в земята Нод, той буквално отиваше в земя на скитане, не на място пълно с хора.

От кого се боеше Каин (Битие 4:14)?

Някои хора твърдят, че по земята е трябвало да има множества хора освен потомците на Адам и Ева; иначе Каин не би се боял от хора, които биха искали да го убият заради убийството на Авел.

Преди всичко, една причина някой да иска да отмъсти на Каин за убийството на Авел е ако този човек е близък роднина на Авел!

Второ, Каин и Авел бяха родени доста време преди смъртта на Авел. Битие 4:3 заявява:

И след време Каин принесе от земните плодове принос на Господа.

Забележете израза “след време.” Знаем, че Сит се роди когато Адам беше на 130 години (Битие 5:3), и Ева го смяташе за заместител на Авел (Битие 4:25). Следователно времето от раждането на Каин до смъртта на Авел може да е било 100 години или повече – което дава достатъчно време на другите деца на Адам и Ева да се оженят и да имат деца. До времето на убийството на Авел може да е имало значителен брой потомци на Адам и Ева в няколко поколения.

Откъде са дошли технологиите?

Някои твърдят, че за да може Каин да отиде в земята Нод и да построи град, ще му са били нужни технологии, които вече са били в земята, предполагаемо развити от други раси.

Потомците на Адам и Ева са били много интелигентни хора. Казва ни се, че Ювал е правел музикални инструменти като арфа и орган (Битие 4:21), а Тувал-каин обработваше мед и желязо (Битие 4:22).

Поради усилената еволюционистка пропаганда, много хора днес имат идеята, че тяхното поколение е най-развитото поколение, което някога е живяло на тази планета. Просто защото днес имаме реактивни самолети и компютри не означава, че сме най-интелигентни и най-напреднали. Тези съвременни технологии всъщност са следствие от натрупване на познание.

Трябва да помним, че нашите умове са пострадали от 6,000 години под проклятието. В сравнение с хората преди много поколения ние сме се изродили много. По никакъв начин не можем да се доближим до интелигентността или изобретателността на децата на Адам и Ева. Писанието ни дава само бегъл поглед върху факта, че още в началото е имало напреднали технологии.

Каин е имал познанията и таланта да знае как да построи град!

Заключение

Една причина много християни да не могат да отговорят на въпроса за Каиновата жена е, че те имат навика да гледат на света днес и на проблемите, които са свързани с брака между близки роднини, но не гледат на ясните исторически сведения, които Бог ни е дал.

Те се опитват да тълкуват Битие от гледна точка на нашата съвременна ситуация вместо да разбират истинската библейска история на света и на промените, които са станали поради греха. Тъй като не основават своя мироглед върху Писанието, а възприемат светския начин за мислене относно Библията, те са слепи за простите отговори.

Битие е разказът на Бога, който е бил там, когато историята е ставала. То е Словото на Онзи, Който знае всичко и Който е надежден Свидетел относно миналото. Следователно, когато използваме Битие като основа за разбиране на историята, можем да обясним данните, които иначе биха били истинска загадка. Виждате ли, ако еволюцията е вярна, науката би имала много по-сериозен проблем за решаване от Каиновата жена – а именно, как въобще би могъл човекът да се развие чрез мутации (грешки), тъй като този процес би направил децата на всеки човек деформирани? Дори самият факт, че хората могат да създават потомство, което не е като цяло деформирано, е свидетелство за сътворението, не за еволюцията.


[1] Това е холивудската версия на известния процес срещу Скоупс. K. Ham, The wrong way round! Creation 8(3):38-41, 1996; D. Menton, Inherit the Wind: an historical analysis, Creation 19(1):35-38, 1997.

[2] Contact, Warner Bros., released July 11, 1997. Основан върху Carl Sagan, Contact, Pocket Books, New York, 1985.

[3] The World’s Most Famous Court Trial, Tennesse Evolution Case (a word-for-word report), Bryan College (reprinted from the original edition), p. 302, 1990.

[4] C. Sagan, Contact, Pocket Books, New York, 1985, 19-20.

[5] Апологетика – от гръцката дума ἀπολογία (апология), което означава “защитавам.” Областта на християнската апологетика обхваща способността на християните да представят защита на своята вяра в Исус Христос и своята надежда в Него за спасение, както е изразено в 1 Петър 3:15. Тази способност изисква подробно познание на Писанието, включително ученията за Сътворението, първородния грях, проклятието, Потопа, раждането от девица, живота и служението на Исус от Назарет, кръста, разпъването, възкресението, възнесението, обещанието на Второто идване и новото небе и новата земя. Човек трябва да може да обясни логично и ясно тези различни учения по начин, който обосновава неговата вяра и надежда в Исус Христос.

[6] В известен смисъл Ева също е потомка на Адам, тъй като е направена от неговата плът и следователно има пряка биологична връзка с него (Битие 2:21-23).

[7] F. Josephus, The Complete Works of Josephus, translated by W. Whiston, Kregel Publications, Grand Rapids, Michigan, 1981, 27.

[8] Друг пример би била жената на Исак, Ребека – тя беше втора братовчедка на Исак (Битие 24:15).

[9] Левит 18-20.

[10] Някои твърдят, че това означава, че Бог е променил намеренията Си като е променил законите. Но Бог не е променил намеренията Си – поради промените внесени от греха, и поради това, че Бог никога не се променя, Той въвежда нови закони заради нас.

[11] J. Calvin, Commentaries on the First Book of Moses Called Genesis, Vol. 1, reprinted, Baker House, Grand Rapids, Michigan, 1979, 215.

[12] Дори ако предположението на Калвин относно този въпрос не е правилно, все пак е имало достатъчно време за многобройните потомци на Адам и Ева да се разселят и да заселят области като земята Нод.

The Book of Answers 1
Copyright © 2006 Answers in Genesis
превод Copyright © 2010 Божидар Маринов