Отговори
Съдържание
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20
Глава 21
Глава 22
Глава 23
Глава 24
Глава 25
Глава 26
Глава 27
Приложение
Речник
За авторите

   

Отговори
  Home]      Кен Хам  

 

Приложение

Как да използваме динозаврите, за да разпространяваме посланието на Благовестието за Сътворението?

БЪДИ ДЕЙВИС


Динозаврите са едни от най-интересните животни, и децата са особено заинтригувани от тях. Това е една от причините еволюционистите да ги използват толкова много за да преподават милиони години и еволюция. Но християните трябва да използват динозаврите, за да преподават истинската история на вселената. Когато децата, младежите и възрастните са осведомени относно истината за динозаврите, те ще могат да отговарят на въпросите на скептичния свят и да разпространяват добрата новина на благовестието. Когато динозаврите биват използвани за да разпространяват благовестието, те стават “гущери мисионери.”

Доказателство за Сътворението

Според еволюционното учение динозаврите са се скитали по земята преди милиони години и са еволюирали от други видове животни. Но какво казва Библията за произхода и историята на динозаврите? От Битие 1:24-31 можем да заключим, че динозаврите са били създадени на шестия ден, на същия ден, когато Бог създаде другите земни, дишащи въздух животни, заедно с мъжа и жената. Динозаврите не са еволюирали от други животни, нито има животни, които са еволюирали от динозаври. Бог е създал първоначалните видове динозаври, и те са се размножавали оттам, възпроизвеждайки се според видовете си.

Като изследват вкаменелостите от динозаври, учените са открили, че динозаврите могат да се разделят на две основни групи: Saurischian (“гущеробедрени”) и Ornithischian (“птицебедрени”). При гущеробедрените динозаври седалищната и лонната кости са извити в противоположни посоки под илиума. Тази група динозаври включва големите завроподи като апатозавър и диплодок. При птицебедрените динозаври лонната и седалищната кости са една до друга под илиума. Птицебедрените динозаври включват стегозавър, трицератопс и хадрозавър – динозавъра с “патешка човка.”

Но тези две групи са динозаври, макар и да се различават по много начини. Бог е създал голямо разнообразие сред различните видове динозаври. Това разнообразие се вижда в някои от най-популярните динозаври.

Популярни динозаври

Учените са класифицирали над 300 видове динозаври, но е логично да се предположи, че понякога различни размери, разновидности и полове на един и същи вид динозавър са получили различни названия. Възможно е да е имало само 50 или по-малко първоначални видове динозаври, които Бог е създал на шестия ден от седмицата на Сътворението.

Следните са някои от най-известните и популярни динозаври, с някои интересни факти относно тях.

 1. Стегозавър – “гущер с покрив.” Дължина 9 метра. Тегло 1.8-3.6 тона. Обитавал е Северна Америка. Група: Птицебедрени.

  Едно време се е вярвало, че редиците от плочи на гърба на стегозавъра са само за защита. Учените сега вярват, че те са били използвани като слънчеви панели. Плочите са били тънки и пълни с кръвоносни съдове. Били са вградени в кожата и не са били част от гръбначния стълб или опашната кост. Вратът, бедрата и опашката на стегозавъра са били допълнително защитени от малки костени израстъци. Опашката е била подвижна и въоръжена с поне четири рога.

 2. Брахиозавър – “гущер с ръце.” Дължина 24 метра. Тегло 45 тона. Обитавал е Америка, Европа и Африка. Група: Гущеробедрени.

  Брахиозавърът е бил висок 11 метра, два пъти по-висок от жираф! Учените днес се съмняват дали този гигантски динозавър е можел да вдигне врата си право нагоре. Брахиозавърът се е опирал на много дълги предни крака, което е правело гърба му да е с наклон назад. Тези гиганти са сред най-големите животни, които някога са ходели по земята.

 3. Анкилозавър – “брониран гущер.” Дължина 10 метра. Тегло 3.6 тона. Обитавал е Азия, Северна Америка, Европа и Южна Америка. Група: Птицебедрени.

  Анкилозавърът е най-популярният от птицебедрените. Тоягата на неговата опашка е тежала над 45 килограма. Той е бил като рицар в броня. Тялото му е било покрито със защитна броня с редици от рогове; дори клепачите на очите са били бронирани.

 4. Трицератопс – “лице с три рога.” Дължина 9 метра. Тегло 5.4 тона. Обитавал е Северна Америка група: Птицебедрени.

  Трицератопсът е бил цератопс с къс врат. Имал е два рога над веждите, които са израствали до 1 метър дължина. Рогът на носа е бил много по-къс. Яката на врата също е имала редици от малки рогоподобни кости по външния ръб. Яката е била направена от цяла кост. Трицератопсът е бил един от най-масивните динозаври.

 5. Компсогнат – “изящна челюст.” Дължина 1-1.2 метра. Тегло около 2 килограма. Намерен в Западна Европа. Група: Гущеробедрени.

  Компсогнатът е един от най-малките динозаври; тялото му е било с размерите на кокошка. Черепът е бил много фин и челюстта е изглеждала крехка. Черепът и челюстта са били въоръжени с малки закривени зъби. Тънкото тяло е поддържало дълга опашка, използвана за равновесие.

 6. Тиранозавър – “тираничен гущер.” Дължина 12 метра. Тегло 6.4 тона. Намерен в Северна Америка. Група: Гущеробедрени.

  Това е един от най-известните и добре познати динозаври. Тиранозавърът е имал 50 до 60 зъби, като някои от зъбите на долната челюст са имали дължина до 18 сантиметра. Зъбите са били извити, назъбени по краищата и много здрави. Ако някой зъб се е счупел, на негово място е пораствал друг. Долната челюст е можела да се огъва, позволявайки му да поглъща големи парчета храна. Черепът на един тиранозавър е бил 1.5 метра дълъг, и учени, които са изследвали компютърни томографии на черепа, вярват, че обонянието и слухът на тиранозавъра са били много добри.

  Тиранозавърът е имал малки ръце, не по-големи от човешка ръка. Те изглеждат мускулести като на щангист. Не е известно за какво точно ги е използвал тиранозавърът.

 7. Велосираптор – “бърз ловец.” Дължина 2 метра. Тегло 16 килограма. Намерен в Монголия, Китай. Група: Гущеробедрени.

  Велосирапторът е бил член на семейство дромеозаври. Както всички ловци, имал е един сърповиден нокът на краката и по три остри нокътя на всяка ръка. Този динозавър също е имал уста пълна с остри като бръснач зъби.

Вкаменелости

Тъй като доколкото знаем динозаврите са изчезнали, единственото нещо, което учените могат да изследват, са вкаменелостите от динозаври. Останки от динозаври са намерени на всеки континент на земята. През 1676 Робърт Плот описва една от най-ранните намерени кости на динозаври в своята книга Natural History of Oxford. Костта, която той е намерил, е изгубена, но се смята, че е била част от бедрена кост на мегалозавър.

Един от първите намерени цели вкаменени скелети на динозаври е на игуанодон. През 1878 във въглищна мина в Белгия са намерени над 30 отделни скелети на игуанодони.

Един от първите цели скелети сглобени за изложение е скелет на хадрозавър. Намерен е през 1850 в Хадънфийлд, Ню Джърси, и все още е изложен в Академията за естествени науки във Филаделфия, Пенсилвания.

Тъй като учените изследват само вкаменелости на динозаври (а не живи екземпляри), и тъй като вкаменелостите са от кости на мъртви животни, християните могат да използват динозаврите за да обясняват произхода на смъртта. След като Бог създаде всичко, включително динозаврите, той нарече Своето творение “много добро” (Битие 1:31). Смъртта не беше част от света докато Адам се разбунтува против Божията заповед да не яде от дървото за познание на добро и зло. След като Адам се разбунтува, Бог прокле цялото създание (Битие 3:14-19). Римляни 8:22 ни казва, “Понеже знаем, че цялото създание съвкупно въздиша и се мъчи до сега.” Създанието сега въздиша под Проклятието, и смъртта засяга всичко в създанието.

Потопът и ледниковата епоха

Християните могат също да използват динозаврите за да обсъждат световния Потоп от времето на Ной.

Световният Потоп може да е бил една от причините за изчезването на динозаврите. Преди Потопа динозаврите свободно са се скитали по земята. Но поради нечестието на човека Бог изпрати световен Потоп, който унищожи всякакъв живот извън Ковчега. По време на Потопа много от тези животни и хора са били погребани в седиментите и по-късно са се втвърдили, което ни дава много от вкаменелостите, които учените днес изследват.

Също трябва да помним, че в Ковчега е имало и динозаври. Библията ни казва в Битие 6:19 и 7:2-9, че в Ковчега заедно с Ной, неговите синове и техните жени е имало по две от всяко земно, дишащо въздух животно (и седем от някои животни). И така, какво е станало с тези могъщи динозаври?

След Потопа тези динозаври вероятно са измрели поради различни причини, точно както много животни измират и днес. Потопът е променил значително природата на земята, и може би я е променил дотолкова, че много от динозаврите не са можели успешно да оцеляват в по-суровата среда. Ледниковата епоха след Потопа вероятно също е допринесла за тяхното измиране.

Някои от динозаврите, които са оцелели известно време след ледниковата епоха, вероятно са били наричани “дракони.” Повечето от тези в края на краищата са измрели или са били убити. Други причини за тяхното измиране могат да са глад, болести, и преследване от хищници.

Заключение

Динозаврите и истините, които те споделят относно Божието сътворение, човешкия грях, смъртта, Потопа и ледниковата епоха, могат да се използват от християнските младежи и възрастни за да споделят благовестието с невярващите. Тези гущери мисионери защитават авторитета на Писанието, и могат да бъдат могъщо средство за споделяне на посланието на благовестието, което трябва да бъде крайната цел на всеки християнин.

Когато нехристияните чуят библейското обяснение за динозаврите, мнозина са предизвикани и ще бъдат предизвикани да чуят останалото от онова, което Библията казва. Радваме се, че мнозина са били спечелени за Господа чрез истинската история на тези гущери мисионери.

The Book of Answers 1
Copyright © 2006 Answers in Genesis
превод Copyright © 2010 Божидар Маринов