Производителните християни
Съдържание
Предисловие
от Гари Норт

Предговор
Въведение

Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15

Глава 16
Глава 17

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Речник
Библиография

   

Производителните християни във века на манипулаторите
чрез вина
  Home     Дейвид Чилтън  

 

ПРЕДИСЛОВИЕ
Гари Норт

Това, което Ви предстои да прочетете, е една от най-унищожителните полемични книги, които някога съм чел. Всяко издание става по-добро, което значи по-трудно за опровергаване от страна на Роналд Дж. Сайдър. Ще го кажа дори по-смело: Сайдър не можа да се справи с първото издание, като се имат предвид неговите възгледи за Бога, човека, закона и авторитета на Библията. Второто издание означава, че Чилтън не се е отказал. Третото издание означава, че явлението “Сайдър” е мъртво като интелектуално явление.

Д-р Сайдър наскоро ни почерпи с преработеното издание на Богатите християни във века на глада. Като преработва книгата си, той нарушава един от основополагащите житейски принципи: “Когато си в яма, спри да копаеш.” Първото и второто издание на книгата на Чилтън, Производителните християни във века на манипулаторите чрез вина, показаха на всички заинтересувани колко дълбоко се е вкопал д-р Сайдър. Със своето преработено издание д-р Сайдър сега отива поне още десет метра надолу, като даже оставя по-голяма камара от грешки навсякъде около ръбове на своята идеологическа пропаст. Чилтън просто стои на нейния връх и я рине обратно надолу върху главата на нашия нещастен професор. Мисля, че е безопасно да се каже, че няма да има трето издание на Богатите християни. Но аз се надявам, че ще има.

Когато Рон Сайдър преработи своята книга, и преднамерено отказа да отговори на книгата на Чилтън или поне да й даде бележка под линия, с това той отправи към Чилтън най-високия от всички академични комплименти. Той негласно призна, че е теологично и интелектуално неспособен да отговори на нито един от Чилтъновите аргументи, да не говорим за цялата книга. Това означава, че той е решил да се преструва, че книгата на Чилтън не е претърпяла две издания, че не е прочетена от хиляди читатели, включително нарастващ брой разочаровани бивши последователи на Роналд Дж. Сайдър. Накратко, това означава, че Рон Сайдър е изгубил дебата с Чилтън, и загубата е толкова голяма, че дори не смее да каже на своите последователи за съществуването на книгата на Чилтън.

Честно, ако бях така напълно съкрушен, както е д-р Сайдър, и аз щях да постъпя като него: да играя “Нека се преструвам, че го няма; може би ще си замине.” Не, като си помисля, не бих постъпил така. Вместо това щях да се покая пред Бога за злините, които съм прокарвал в Божието име. Щях да напиша оттегляне от всичко, което съм писал преди това. Щях да подам оставка като преподавател. След това щях да наредя на моя издател да не продава повече от моите книги. Ако е възможно, щях да изкупя останалите от тях екземпляри и да ги изгоря.

Каква е моята оценка за интелектуалната кариера на Рон Сайдър в този момент? Най-доброто е да цитирам класическия израз на онзи легендарен актьор-учен-теолог “Мистър Т,” с който той описа шансовете на противника си в боксьорския филм “Роки ІІІ.” Рон Сайдър е мъртво месо.

Productive Christians
Copyright © 1981 Institute for Christian Economics
превод Copyright © 2004 Дамян Кънев