Производителните християни
Съдържание
Предисловие
от Гари Норт

Предговор
Въведение

Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15

Глава 16
Глава 17

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Речник
Библиография

   

Производителните християни във века на манипулаторите
чрез вина
  Home     Дейвид Чилтън  

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Предисловие от Гари Норт
Предговор
Въведение

Част І: БИБЛЕЙСКИЯТ ЗАКОН И ТЕЗАТА НА САЙДЪР

 1. Библейският закон и християнската икономика
 2. Божият закон и бедните
 3. Изходът като движение за освобождение
 4. Бог на страната на бедните ли е?
 5. Третият свят
 6. Чуждестранната помощ
 7. Свръхнаселеността
 8. Законът и печалбите
 9. Рекламата и робският манталитет
 10. Обществена гнилота на костите
 11. Принципът на юбилея
 12. Целта на равенството
 13. Тоталната държава
 14. Пророческото послание
 15. Подготовка на Църквата за робството

Част ІІ: БЪДЕЩЕТО НА БЕДНОСТТА

 1. Основите на икономическия растеж
 2. Победата над бедността

Приложение 1: Déjà Vu: Лесна победа над второто издание на Роналд Сайдър
Приложение 2: Социализмът, анабаптистката ерес
Приложение 3: Липсващите планове: Притча
Приложение 4: Как се стигна до "Производителните християни" от Гари Норт
Приложение 5: Репресиите срещу религията в Етиопия от архиепископ Абба Матиас

Речник

Библиография

Productive Christians
Copyright © 1981 Institute for Christian Economics
превод Copyright © 2004 Дамян Кънев