Опровергаване на еволюцията
Съдържание
Предговор
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20
Глава 21
Глава 22
Глава 23
Глава 24
Глава 25
Глава 26
Глава 27
Ръководство
за проучвания


   

Опровергаване на еволюцията
  Home     Ванс Феръл  

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор: Съкровищница от информация.
Произходът на тази книга и как да я използвате

 1. История на еволюционната теория
  Как съвременната наука се оказа в този проблем

 2. Големият взрив и еволюцията на звездите
  Защо Големият взрив е провал и звездите не могат да еволюират от газ

 3. Произходът на земята
  Защо Земята не е еволюирала от разтопено състояние

 4. Възрастта на земята
  Защо Земята не е на милиони години

 5. Проблемът с времето
  Защо дългите епохи не могат да произведат еволюционна промяна

 6. Неточни методи за датиране
  Защо неисторическите техники за датиране не са надеждни

 7. Първобитната среда
  Защо неорганичните вещества на Земята не могат да произведат живот

 8. ДНК и белтъци
  Защо ДНК и белтъците не могат да се появят по случайност

 9. Естествен отбор
  Защо естественият отбор предизвиква промени само вътре във видовете

 10. Мутации
  Защо мутациите не могат да предизвикат промяна на вида

 11. Животински и растителни видове
  Защо видовата бариера не може да бъде премината

 12. Вкаменелости и слоеве
  Защо теорията за вкаменелостите/слоевете е измама

 13. Първобитният човек
  Защо няма свидетелство хората да са еволюирали от нещо

 14. Последствията от Потопа
  Какво всъщност е станало след Потопа

 15. Прилики и разлики
  Защо подобните структури не са доказателство за еволюцията

 16. Рудиментарни органи и рекапитулация
  Вие нямате безполезни или ненужни структури наследени от по-ранни форми на живот

 17. Примери за еволюцията
  Най-добрите примери за еволюцията са се оказали без никаква стойност

 18. Природните закони
  Природните закони противоречат на еволюционната теория

 19. Еволюция, морал и насилие
  Еволюционната теория разрушава съвременната цивилизация

 20. Тектоника и палеомагнетизъм
  Истината относно тектониката на плочите и палеомагнетизма

 21. Археологично датиране
  Египетските и други дати правят археологичните находки да се съгласяват с Библията

 22. Еволюционна научна фантастика
  Баснословни приказки, на които само малки деца могат да вярват

 23. Учените говорят
  Еволюционистите казват, че теорията е ненаучна и безстойностна

 24. Напълно невъзможно
  Неща, които еволюцията никога не може да създаде

 25. Кризата в еволюцията в наши дни

 26. Обобщение на антропичния принцип

 27. Креационизъм на Големия взрив

Ръководство за проучвания
Как да намерите допълнителна информация за проучвания

The Evolution Cruncher
Copyright © 2001 Vance Ferrell
превод Copyright © 2009 Божидар Маринов