Опровергаване на еволюцията
Съдържание
Предговор
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20
Глава 21
Глава 22
Глава 23
Глава 24
Глава 25
Глава 26
Глава 27
Ръководство
за проучвания


   

Опровергаване на еволюцията
  Home     Ванс Феръл  

 

ПРЕДГОВОР:

СЪКРОВИЩНИЦА ЗА ИНФОРМАЦИЯ

Произходът на тази книга и как да я използвате

Тази книга е основана върху нашата тритомна серия Evolution Disproved от 1326 страници. В тази книга не са включени няколко хиляди изявления от учени. Можете да ги намерите (заедно с връзки към основни креационистки организации) на нашия уебсайт: http://evolution-facts.org. Ние често добавяме нови изявления към нашата колекция.

СИМВОЛИ – в тази книга са използвани следните символи:

* Звездичка пред име показва, че назованият или цитиран човек не е известен като креационист.

Подчертаният текст обикновено показва специални доказателства опровергаващи еволюцията. Това ви помага по-бързо да схванете главните точки.

(*#1/19 Учени се противопоставят на еволюционната теория*) Пример: Тази препратка се намира в главата за Големия взрив. Идете на същата глава на нашия уебсайт. След това идете на Appendix 1. Там ще намерите още 19 цитата, плюс други данни.

КНИГА С НАУЧНИ ФАКТИ ЗА ЧЕТЕНЕ И СПРАВКИ – тази книга съдържа част от нашата тритомна поредица Evolution Disproved, която съдържа хиляди доказателства, плюс няколко хиляди цитата от еволюционни учени.

Тази книга ви дава логични факти, които можете да използвате при изучаване, разговори или изследвания.

Вие ще искате да четете тази книга в идещите години – просто като занимателно четиво, а също и за да направите справка по възникнал спор. Ако планирате да изучавате природни науки в училище или да работите в някоя област на науката или технологиите, ще искате да прочетете тази книга няколко пъти. Много от точките ще останат в паметта ви, така че ще можете да ги споделяте с други хора. Научните факти представени тук ще ви защитят от опустошителните последствия от еволюционната теория.

Тази книга е много интересно четиво! Но тя е също превъзходен справочник. Като използвате съдържанието и индекса, можете бързо да намерите онова, което търсите – точно когато ви е нужно.

ИСТОРИЯТА НА ТАЗИ КНИГА – През лятото на 1989 авторът на тази книга научи, че щатският департамент по образованието на Калифорния е уведомил частния, нефинансиран от данъци колеж на Института за креационистки изследвания (ИКИ), че ще трябва да затвори врати, ако не започне да преподава еволюционен произход и процеси в своите часове.

От 1972 ИКИ работи упорито да образова обществото относно множествата доказателства опровергаващи еволюцията. Опитът да бъде затворен техният колеж защото не преподава онова, за което неговите учени знаят, че е заблуда – и са доказали убедително, че е заблуда – е смешен; но това е състоянието, в което се намира нашата нация.

Това решение на департамента по образованието затвърди в автора на тази книга убеждението, че трябва да се напише задълбочена книга, която да спомогне за събуждането на обществото относно какво действително казват научните факти относно креационизма и еволюционната теория. (Между другото, чрез дело в съда решението беше отменено.)

Резултатът беше тритомната поредица, на която е основана тази книга. Тя събира една от най-големите колекции от данни по въпроса, и е основана върху около 200 периодични издания и също толкова книги. Тя е книга написана за мислещите хора навсякъде. Учените могат да научат много от нея, но тя не е написана само за тях.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТАЗИ КНИГА – Тази книга, съдържаща най-доброто от тритомната поредица, е превъзходна за (1) обогатяване на личното познание; (2) данни, когато имате нужда от тях по конкретна научна тема; (3) четене в частно или домашно училище или проучване по конкретни задания; (4) групи за изучаване в църквата; и (5) материал за проповеди, молитвени събрания и лекции.

В тази книга има достатъчно материал за да състави основата на значителен брой писмени работи в средното училище, колежа или университета. Дори хората, които работят по сложни тези, ще намерят дадения тук справочен материал изключително полезен. Когато провеждате такова проучване, ще искате също да използвате разширената колекция от данни и изявления от учени, намираща се на нашия уебсайт: evolution-facts.org.

ВЪПРОСИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ И ПРЕГОВОР – Въпросите в края на всяка глава са предназначени за класове 5 до 12. ученикът може да използва въпросите като основа за по-нататъшно изучаване. Учителят може да реши да даде някои от тях като задание. Като правило първо се дават най-простите, следвани от по-сложните.

СПОДЕЛЯЙТЕ ТАЗИ КНИГА С ДРУГИТЕ – Колкото повече изучавате и научавате, толкова повече можете да помагате на други хора. Те имат също толкова нужда от тази информация, както и вие.

РЪКОВОДСТВО ЗА СПЕЦИАЛНИ ИЗУЧАВАНИЯ –Приложение І от тази книга е Ръководство за изучавания. То ще помогне на учениците да подготвят доклади на основата на тези научни факти.

ИЗЯВЛЕНИЯ НА УЧЕНИ – В допълнение към изявленията навсякъде в книгата, Глава 23 има превъзходна колекция от тях.

ВЪЗГЛЕДЪТ НА ТАЗИ КНИГА – Тази книга се придържа към широк обхват от научни доказателства, че нашият свят е на възраст само няколко години, и че е станал световен Потоп. За повече относно това, вижте глава 4, Възрастта на земята.

ЧУДЕСА В ПРИРОДАТА – „Факторът на дизайна” е могъщо доказателство за Сътворението. В края на повечето глави в тази книга ще намерите примери за чудеса в природата, за които е невъзможно да са създадени от еволюцията.

Ученици: Моля прочетете това

Тъй като повечето от тях работят в ограничени области, учените приемат за даденост, че изследователите в другите области успешно са доказали еволюционната теория. За съжаление техният тесен фокус на изследвания и тяхното приемане на еволюционните презумпции им пречат да осъзнаят следствията от много очевидни научни факти и открития.

Тази книга съдържа много основни факти и принципи, които няма да научите в светските училища. Четенето им ще разшири вашето разбиране на стотици отправни точки, което ще ви даде способност да имате по-ясно разбиране за науката и естествената история. Разбирането на истината винаги укрепва ума; приемането на заблуда винаги го обърква.

Хората с най-голяма широта на умствените способности са онези, които признават и съзнателно приемат истината, когато я видят, и са готови да определят основополагащите принципи и да проследяват от причина към следствие.

Тази книга може да ви подготви с по-точен обзор на научните факти, който превъзхожда познанията на средностатистическия светски учител по природни науки и дори на много учени изследователи.

Поради това не трябва да се притеснявате от учители по природни науки, нито дори от учените, които срещате. Вярно е, че те знаят повече относно по-малко неща, но вие ще можете да свързвате факти, върху които те никога не са мислили.

Бъдете любезен и учтив, но никога не забравяйте, че вие ще имате разбиране за основни научни принципи, които за съжаление те нямат и никога няма да имат. Макар да имат дълбоко познание за една тясна област, тяхното посвещение към еволюционните теории изисква те да пренебрегват валидни научни данни. Лъжливите презумпции неизбежно водят до погрешни допускания и изводи. Умовете се задръстват, когато хората не се осмеляват да разглеждат факти, които не се съгласяват с техните теории.

Фактите в тази книга ще ви дадат защита срещу възприемането на много лъжливи научни схващания, които ще срещнете през вашия живот. Пазете тази книга и я използвайте.

Нещо, върху което да мислите

„Установените във властта еволюционисти се страхуват от креационистката наука, защото самата еволюция се разпада, когато бъде предизвикана от данните. През 70-те и 80-те бяха проведени стотици публични дебати между еволюционни учени и креационистки учени. Креационистите постигнаха съкрушителни победи, и последствията са, че днес малко еволюционисти се осмеляват да излизат на дебат. Айзък Азимов, Стивън Джей Гулд и покойният Карл Сейгън, макар да критикуваха креационизма, отказваха да излизат на дебат.” – James Perloff, Tornado in a Junkyard (1999), p. 241.

„Именно защото дарвиновата теория разруши връзката на човека с Бога и го остави да се носи в космос без цел и посока, нейното въздействие беше толкова дълбоко. Никоя друга революция в наши . . . не е засегнала толкова дълбоко начина, по който хората гледат на себе си и на своето място във вселената.” – *Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis (1985), p. 67 [Майкъл Дентън е австралийски молекулярен биолог].

„За съжаление, в областта на еволюцията повечето обяснения не са добри. Всъщност те едва ли могат въобще да се приемат като обяснения; те са предположения, догадки, бълнувания, недостойни да бъдат наречени хипотези.” – *Norman Macbeth, Darwin Retried (1971), p. 147.

„Никой никога не е намирал организъм, за който се знае, че няма родители или родител. Това е най-силното доказателство за еволюцията.” – *Tom Bethell, “Agnostic Evolutionists,” Harper’s, February 1985, p. 61.

„Според тази теория трябва да са съществували безбройни преходни форми. Защо не ги намираме заровени в земната обвивка? Защо цялата природа не е в състояние на бъркотия, вместо да бъде, както я виждаме, точно определени видове?” – *Чарлс Дарвин, цитиран в H. Enoch, Evolution or Creation (1866), p. 139.

„Учените нямат доказателство, че животът не е бил дело на сътворение.” – *Robert Jastrow, The Enchanted Loom: Mind in the Universe (1981), p. 19 [Робърт Джастроу е водещ астроном].

„Еволюцията се превърна в известен смисъл в научна религия; почти всички учени я приеха и мнозина са готови да нагласят своите наблюдения, за да ги съобразят с нея.” – *H. Lipson, “A Physicist Look at Evolution,” Physics Bulletin 31 (1980), p. 138.

The Evolution Cruncher
Copyright © 2001 Vance Ferrell
превод Copyright © 2009 Божидар Маринов