Интелектуална шизофрения
Съдържание
Предговор
Въведение
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6

   

Интелектуална шизофрения
  Home     Раусас Джон Ръшдуни  

 

Приложение 6

Библейската справедливост

Тъй като има много хора, които объркват идеите за поетичната справедливост с библейското учение за справедливостта, ще бъде разумно накратко да обърнем внимание на едно съществена страна на тази разлика. Поетичната справедливост е безличностен закон, който автоматично и винаги поправя всяка неправда и възмездява всяко зло. Библейската справедливост е личностна и е основана върху естеството на триединния Бог. Ако човек не е намерил изкупление в Христос, преобладава строгото възмездие, така че “за всяка празна дума, която хората изговорят, ще отговарят в съдния ден” (Мат. 12:36). Макар Писанието да дава подробно свидетелство за Божията възмездяваща справедливост в историята и книгата Откровение категорично потвърждава тази истина, трябва да отбележим, че не историята, а “денят на съда” е върховният трибунал. Не само поетичната справедливост, но и други опити да се извлече някаква идея за справедливост от природата, се провалят при позоваване на историята. Колкото и валидни доказателства да бъдат привеждани, това си остава студено и безличностно учение за справедливост, срещу което хората в крайна сметка ще се разбунтуват в полза на антиномистки възгледи. Позоваването на историята е характерно за всеки лъжлив възглед за справедливостта, докато библейското учение, чрез своето позоваване на Бога и своята основа в Неговото непогрешимо Слово, е трансцендентна идея с библейски и общи исторически примери.

Нещо повече, поетичната справедливост изисква историческо движение според една единствена цел, установяването на справедливост, докато библейската справедливост е поставена в контекста на множество връзки във всяка ситуация, всички включени в Божието пълно и провиденческо управление. Така от човешка гледна точка Божията справедливост често бива определяна като огромно забавяне, но не е така от библейска гледна точка. Винаги действува пълнотата на Божията цел и справедливостта, една част от тази пълнота, намира израз само според тази пълнота, чийто обхват достига далече отвъд сегашната или дори историческата гледна точка.

Intellectual Schizophrenia
Copyright © 1961 Presbyterian and Reformed Publishing Company
превод Copyright © 2001 Божидар Маринов