Капан за деца
Съдържание
Въведение
от редактора

Въведение
от автора

Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Заключение
на Част I


Глава 9
Глава 10
Глава 11
Препоръчани
книги


   

Капан за деца
  Home     Робърт Тобърн  

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Въведение от редактора

 

ЧАСТ I: ИНСТРУКЦИИ

Въведение

1. Бог притежава децата

2. Образование, съсредоточено върху Бога

3. Ръководната роля на родителите

4. Този, който плаща на учителите, ще контролира образованието

5. Образованието трябва да е доброволно

6. Спасението е по благодат, не чрез образование

7. Християнските училища трябва да се съпротивяват на държавното лицензиране

8. Трябва да отчитаме скритите разходи

Заключение

 

ЧАСТ II: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

9. Какво може да направи семейството?

10. Какво може да направи Църквата?

11. Какво може да направи държавната власт?

 

Препоръчани книги

The Children Trap
Copyright © 1986 Robert L. Thoburn
превод Copyright © 2002 Радослава Петкова, Dominion 777