Заветът на господството
Съдържание
Общо
въведение

Въведение
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20
Глава 21
Глава 22
Глава 23
Глава 24
Заключение

Приложение А
Приложение Б
Приложение В
Приложение Г
Приложение Д

Библиография

   

Заветът на господството
  Home    от Гари Норт  

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Общо въведение към Заветът на господството

Въведение

 1. Космическият персонализъм

 2. Предназначение, ред и върховенство

 3. Заветът на господството

 4. Икономическата стойност: Обективна и субективна

 5. Божията седмица и човешката седмица

 6. Стойността на златото

 7. Подчинение и реализация

 8. Определената от Бога хармония на интересите

 9. Разходи, избор и изпитване

 10. Оскъдността: Проклятие и благословение

 11. Товарът на времето

 12. Първобитните номади

 13. Да пазиш брат си

 14. Екологичният завет

 15. Стимулът към световна търговия

 16. Инвестиции и характер

 17. Нарастването на човешкия капитал

 18. Търговски преговори

 19. Използването на заблуда

 20. Подготовка за непредвидени обстоятелства

 21. Законът за намаляващите печалби

 22. Благословенията на отговорността

 23. Служението на предприемача

 24. Злоупотребата с истинската стойност

Заключение

Приложение А: От космическата безцелност към върховенството на човека

Приложение Б: Еволюционистката защита на свободния пазар

Приложение В: Война между космологиите: Сътворение срещу еволюция

Приложение Г: Основните следствия от шестдневното Сътворение

Приложение Д: Свидетели и съдии

Библиография

Dominion Covenant
Copyright © 1987 Gary North
превод Copyright © 2002 Божидар Маринов