Обяснение на християнската философия за образованието
Съдържание
Предисловие
Въведение

Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7

Приложение А
Приложение Б

Библиография

   

Обяснение на християнската философия за образованието
  Home     Стивън Пъркс  

 

ПРЕДИСЛОВИЕ

Упадъкът на академичните стандарти и дисциплина в държавните училища през последните двадесет и пет години най-после наложи проблема за образованието върху съвестта на мнозина християни, които иначе не биха се замислили за него. Това е и добре, и зле. Кризата в образованието принуди някои хора да обмислят отново целия въпрос за образованието и мястото на християнските деца в една държавна система, която прокарва като добродетел хуманизма и мултикултурализма, и отхвърля традиционния християнски мироглед и неговия морален кодекс. Това определено е добро. Но фактът, че беше необходима такава криза за да се събудят християнските родители за техните отговорности като християни в тези области, е печална присъда против разбирането на Църквата за нейното призвание в този свят. Печална присъда конкретно против служението на Църквата е, че този въпрос въобще трябваше да бъде принудително наложен върху съвестта на християните, и особено чрез криза в практикуването на чужда религия, с която Църквата е влязла в компромис.

В тази ситуация има много гласове, предлагащи различни решения на проблема. Някои християнски групи за натиск и парламентарни лобистки групи се опитват да въведат мерки в закона насочени към християнизиране на държавната образователна система, други за осигуряване на държавно финансиране на т.нар. "независими" християнски училища. Неколцина защитават оттеглянето на всякакво образование, християнско или друго, от орбитата на държавната власт и финансиране. В тази ситуация е важно всички важни въпроси да бъдат разгледани внимателно в светлината на библейското учение. Едва когато направим това, ще бъдем в положение да вземем разумно решение относно правилния християнски отговор. Целта на тази книга е да обясни християнската философия на образованието и с това да помогне на читателите да вземат това християнско решение.

Две от главите са публикувани и преди: Глава 1 е публикувана за първи път в Calvinism Today, vol. I, no. 1 (January 1991) със заглавие “Епистемологичната основа на възгледа Sola Scriptura за теологията,” (“The Epistemological Basis of Sola Scriptura Conception of Theology”), а Глава 3 е публикувана от Foundation for Christian Reconstruction като Position Paper 1 през април 1991. Глава 2 е използвана за семинарно обучение на Единадесетата годишна конференция за християнска реконструкция в Сиатъл, Вашингтон, през април 1991. Приложение А, “Писанието и заветите,” първоначално е публикувано в леко променена форма от Foundation for Christian Reconstruction през декември 1988 и в Chalcedon Report (no. 305) през декември 1990 година е публикувана съкратена форма на Приложение В. Въпреки това, обаче, книгата не е просто сборник от статии, а е замислена като цялостно изложение.

The Christian Philosophy of Education Explained
Copyright © 1992 Stephen C. Perks
превод Copyright © 2005 Даниела Петкова