Обяснение на християнската философия за образованието
Съдържание
Предисловие
Въведение

Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7

Приложение А
Приложение Б

Библиография

   

Обяснение на християнската философия за образованието
  Home     Стивън Пъркс  

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Предисловие

Въведение

  1. Епистемологичната основа на християнската вяра
  2. Образование и идолопоклонство
  3. Образованието като аспект на завета
  4. Образование и господство
  5. Наименуване на животните: Пример за богоугодно обучение
  6. Образование и цивилизация
  7. Някои наблюдения върху ролята на Църквата за осигуряване на образование

Приложение А: Писанието и заветите
Приложение Б: Поклонение и господство

Библиография

The Christian Philosophy of Education Explained
Copyright © 1992 Stephen C. Perks
превод Copyright © 2005 Даниела Петкова