Дни на въздаяние
Съдържание
Предисловие
Предговор
от автора

Предговор
от издателя


Въведение

Част Първа
Глава 1

Част Втора
Глава 2
Глава 3

Част Трета
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7

Част Четвърта
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14

Част Пета
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20
Глава 21
Глава 22

Заключение

Приложение А
Приложение Б
Приложение В
Библиография

   

Дни на въздаяние
  Home     Дейвид Чилтън  

 

ПРЕДИСЛОВИЕ

Хората, които четат книгата Откровение, биват или хипнотизирани, или озадачени. Хипнотизираните стигат до такива изумителни тълкувания, че озадачените често заключават, че трезво мислещите християни трябва да оставят настрана тази книга.

Коментарът на Дейвид Чилтън трябва да се изучава от двата вида читатели. Той показва, че Откровение е като всяка друга книга от Новия Завет, насочена предимно към църквата от първи век и лесно разбирана от тях, защото те са били напълно запознати със старозаветните преобрази. Той показва, че след като веднъж схванем тези преобрази, Откровение не е трудна за разбиране също и от нас.

Все пак, Откровение остава предизвикателна и важна книга за нас, не защото дава очертание на световната история със специално отношение към нашата епоха, но защото ни показва, че Христос държи властта над световната история, и как ние трябва да живеем и да се молим и покланяме. С много могъща образност тя ни учи какво означава да вярваме в Божието върховенство и справедливост. Нека този ценен коментар да ни подтикне да се молим заедно с Йоан и със вселенската църква в небесата и на земята, “Ела, Господи Исусе!”

Гордън Уенхам

Колеж на
Св. Павел и Св. Мария
Челтънхам, Англия

Days of Vengeance
Copyright © 1987 Dominion Press
превод Copyright © 2003 Радослава Петкова, Dominion 777