Дни на въздаяние
Съдържание
Предисловие
Предговор
от автора

Предговор
от издателя


Въведение

Част Първа
Глава 1

Част Втора
Глава 2
Глава 3

Част Трета
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7

Част Четвърта
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14

Част Пета
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20
Глава 21
Глава 22

Заключение

Приложение А
Приложение Б
Приложение В
Библиография

   

Дни на въздаяние
  Home     Дейвид Чилтън  

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Предисловие от Гордън Дж. Уенхам

Предговор от автора

Предговор от американския издател от Гари Норт

ВЪВЕДЕНИЕ

Част Първа: ВСТЪПЛЕНИЕ: ЧОВЕШКИЯТ СИН (Откровение 1)

 1. Цар на царете

Част Втора: ИСТОРИЧЕСКИ ПРОЛОГ: ПИСМАТА ДО СЕДЕМТЕ ЦЪРКВИ (Откровение 2-3)

 1. Духът говори към Църквата: Побеждавай!
 2. Мандатът за господство

Част Трета: ЕТИЧНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: СЕДЕМТЕ ПЕЧАТА (Откровение 4-7)

 1. Престолът над морето
 2. Christus Victor
 3. По пътя на Белия Конник
 4. Истинският Израил

Част Четвърта: ЗАВЕТНИ САНКЦИИ: СЕДЕМТЕ ТРЪБИ (Откровение 8-14)

 1. Литургия и история
 2. Целият ад се отприщва
 3. Верният свидетел
 4. Краят на началото
 5. Свещена война
 6. Левиатан и Веемот
 7. Царят на хълма Сион

Част Пета: ЗАВЕТНО НАСЛЕДЯВАНЕ И ПРИЕМСТВЕНОСТ: СЕДЕМТЕ ЧАШИ (Откровение 15-22)

 1. Седем последни язви
 2. Съд от светилището
 3. Лъженевястата
 4. Вавилон падна!
 5. Празниците на Царството
 6. Милениумът и съдът
 7. Новият Ерусалим
 8. Ела, Господи Исусе!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: УРОЦИТЕ НА ОТКРОВЕНИЕ

Приложение А: Левитският символизъм в Откровение от Филип Карингтън

Приложение Б: Християнският ционизъм и месианският юдаизъм от Джеймс Джордан

Приложение В: Общата благодат, есхатологията и библейският закон от Гари Норт

Библиография

Days of Vengeance
Copyright © 1987 Dominion Press
превод Copyright © 2003 Радослава Петкова, Dominion 777