Автор

Раусас Дж. Ръшдуни

Заглавие

Институти на библейския закон

Ключови думи

теология, библейски закон

Подзаглавие

Страници

900

Тема:

Анализ на библейския закон и неговото приложение днес

За четене в
Интернет
Тази книга в HTML

Година на
издаване


1973

Описание

Да се опитваме да изучаваме Светото Писание без да изучаваме неговия закон, означава да го отричаме. Да се опитваме да разбираме западната цивилизация без влиянието на библейския закон вътре в нея и върху нея, означава да търсим някаква несъществуваща история и да отричаме двадесетвековно развитие.
Институти на библейския закон си поставя за цел да обърне тази съвременна тенденция. Книгата се нарича "Институти" в по-старото значение на тази дума, т.е. основополагащи принципи, тук конкретно закона, защото е замислена като начало, като основополагащо разглеждане на този закон, който трябва да управлява обществото, и който ще управлява обществото под Бога.
За да разберем библейския закон трябва също да разберем някои основни характеристики на този закон. В него са заявени някои общи предпоставки и принципи. Сами по себе си те представляват изявление на основния закон. Десетте Заповеди ни дават това изявление.
Втората характеристика на библейския закон е, че голяма част от закона е казусна практика, т.е. обяснение на основните принципи с помощта на конкретни случаи. Тези конкретни случаи често показват обхвата на приложението на закона, т.е. тоест цитирането на минимален сбор от случаи разкрива задължителната област на властта на закона.
По такъв начин законът утвърждава принципи и цитира казуси за да покаже приложението на тези принципи, като има за цел и посока възстановяването на Божия ред.

На корицата

Съвременната ерес твърди, че Божият закон няма никакво значение, нито някаква задължителна власт върху съвременния човек. Това е една страна от влиянието на хуманистичното и еволюционисткото мислене върху Църквата, и то предполага някакъв променящ се и развиващ се бог. В ранни времена този "диспенсационалистичен" бог изявява себе си в закона, след това се изявява само в милост, а сега може би се изявява и по някакъв друг начин. Но това не е Богът от Светото Писание, Чиято милост и закон остават непроменени във всички времена, защото като върховен и абсолютен Владетел Той не се променя, нито се нуждае от промяна. Силата на човека се състои в абсолютността на неговия Бог.

Р. Дж. Ръшдуни
Раусас Джон Ръшдуни, президент и основател на Chalcedon Foundation, издателска организация посветена на християнска реконструкция във всяка област на живота и мисленето. Той е водещ теолог, експерт по въпросите на църквата и държавата, и автор на многобройни трудове по прилагането на библейския закон в обществото. За повече информация относно служението на Chalcedon или за безплатни месечни бюлетини, обърнете се към

Chalcedon
PO Box 158
Vallecito, CA 95251
USA