Основите на обществения ред
Съдържание
Предисловие
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20
Глава 21
Глава 22

   

Основите на обществения ред
  Home     Р. Дж. Ръшдуни  

 

ПРЕДИСЛОВИЕ
от Р. Дж. Ръшдуни

Във всичките си трудове съм се стремял да покажа връзката между вярата, теологията, идеите и живота. В четири от моите книги вниманието ми е било върху връзката между вярата и историята. В Основи на обществения ред (Foundations of Social Order, 1968) разглеждам изповедите и съборите на ранната църква, как са повлияли върху формирането на хора и народи, и тяхната значимост в наши дни. В Единия и Многото (The One and the Many, 1971) моят фокус е неизбежната връзка на учението за Триединството с проблема за единия и многото. Разбира се, те са написани на основата на презумпциите на философията на религията на Корнилиъс Ван Тил. Преди това, в Тази независима република (This Independent Republic, 1964) и Същността на американската система (The Nature of the American System, 1965), приложих тези идеи към американската история. Във втората от тези книги, разделът “Религията на хуманизма” се занимава с настоящия голям противник на християнството.

Загубата на здрава теология в църквата е довела до разлагане на християнската вяра и живот. Съвременната епоха е била свидетел на нарастваща загуба на значимост на християнската вяра и учение за света като цяло. Тяхното присъствие е реално, но влиянието им е все по-слабо и незначително. Приятелството на Били Греъм с президентите на САЩ дава изобилно свидетелство за този факт.

В процеса на изковаване на определения на ученията, изповедите и съборите на ранната църква също полагат основите на християнската цивилизация. Харолд Бърман, в Закон и Революция (Harold J. Berman, Law and Revolution), показва как учението за Христовото изкупление променя законите и обществото, и как съвременното западане на това учение води до смъртта на Западната цивилизация. Необходими са такива изследвания във всяка област на вярата и учението.

Отделянето на учението и теологията от живота е било едно от големите бедствия в живота на църквата. Ричард Уийвър вижда много ясно, че Идеите имат последствия. Изолирането на библейската вяра от живота, затварянето ѝ в рамките на класната стая и ограничаването на нейната приложимост до личния живот е една от най-големите злини на съвременната църква. Библейските пророци не биха могли да си представят такова отстъпление. Тъй като Бог е напълно Бог и Господар над всичко, никоя област на живота и мисленето не може да бъде извън Неговото управление и власт.

Християнството не може да бъде сведено до нивото на езическа мистерия, загрижено основно само относно живот след смъртта и с личния живот тук. Основите на обществения живот са наистина тук и сега, но те са в нашата вяра и живот, в това, което вярваме относно първоначалните неща. Отвръщайки се от християнското благовестие, хората са измислили социално евангелие; изоставяйки Божия закон в полза на антиномизма, те са подменили Божието законово Слово и са се обърнали към човешко слово, пиетизъм и набожни излияния. Музиката в църквата днес често е насочена към чувствата на човека вместо към Святото Триединство.

Това е път на упадък и смърт, и той трябва да отстъпи, както настоящето време ни показва, на възстановяване на Божието върховенство, благодат, и неподправено Слово. Основата на истинския обществен ред може да бъде само в триединния Бог и Неговата истина и Слово в Писанието.

Раусас Джон Ръшдуни

Калсидън, 12 август 1998

The Foundations of Social Order
Copyright © 1968 Rousas John Rushdoony
превод Copyright © 2015 Божидар Маринов