John Calvin Жан Калвин
Наставление във вярата


превод Божидар МариновСъдържание


Предговор към изданието от 1992

Историческо въведение

 1. Всички хора са родени за да познават Бога
 2. Каква е разликата между истинската и лъжливата религия?
 3. Какво трябва да знаем за Бога?
 4. Човекът
 5. Свободната воля
 6. Грехът и смъртта
 7. Как биваме избавени и възстановени за живот?
 8. Господният закон
 9. Обобщение на закона
 10. Какво получаваме само от закона?
 11. Законът е подготовка да дойдем до Христос
 12. Ние приемаме Христос чрез вяра
 13. Избор и предопределение
 14. Каква е истинската вяра
 15. Вярата е дар от Бога
 16. Ние сме оправдани в Христос чрез вяра
 17. Ние сме осветени чрез вяра за да спазваме закона
 18. Покаяние и новорождение
 19. Как правдата чрез добри дела и правдата чрез вяра съвпадат и са в съгласие една с друга?
 20. Символът на вярата
 21. Какво е надеждата?
 22. Молитвата
 23. Какво човек трябва да има предвид в молитва?
 24. Изложение на Господната молитва
 25. Постоянство в молитва
 26. Тайнствата
 27. Какво е тайнство?
 28. Кръщението
 29. Господната вечеря
 30. Пастирите на Църквата и тяхната власт
 31. Човешките предания
 32. Отлъчването
 33. Управителят